E-bøger

E-bøger om Rom og Italien af Jesper Storgaard Jensen

Min produktion af E-bøger om Rom og Italien stiler mod at give læserne et bredt og nuanceret indblik i en lang række forskellige emner.

Nogle af E-bøgernes emner vil være ”klassiske” og turistagtige, mens andre vil være mere usædvanlige og langt fra de nedtrådte turiststier. Fælles for den samlede E-bogs-produktion er dog, at jeg i så høj grad som muligt vil søge at gå nye veje ved at indsætte informationer, muligheder og nyheder af enhver art, som de traditionelle guidebøger ikke indeholder.

Alle E-bøger vil således ofte – i mere eller mindre udtalt grad – indeholde nogle personlige betragtninger over et givent emne. Alle E-bøger vil være rigt foto-illustreret på en måde så tekst og fotografi går hånd i hånd.